Tư vấn đăng ký lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống , để thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật, Quý doanh nghiệp cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Vậy sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì? Thủ tục lập ra sao? Quy trình thực hiện như thế nào? Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

01. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) là gì?

       Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Trong đó, quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến phân loại, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.
Sau khi lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, các Doanh nghiệp cần phải báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

 

02. Tại sao phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

        Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại giúp các Cơ quan quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các doanh nghiệp sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo CTNH.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNM bắt buộc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

 

03. Đối tượng cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

          Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

  • Căn cứ pháp lý đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
    – Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014, ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014.
    – Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015, Nghị định của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
    – Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015, thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

 

04. Cơ quan thẩm định, phê duyệt sổ chủ

Sở Tài Nguyên và Môi Trường thẩm định, phê duyệt sổ chủ CTNH của cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh CTNH.

* Hiệu lực của sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Sổ chủ CTNH làm một lần và được sử dụng mãi mãi. Trong các trường hợp sau phải tiến hành làm bổ sung giấy phép đăng ký
– Quy mô – số lượng chất thải nguy hại tăng lên so với số lượng đã đăng ký.
– Tính chất – thành phần chất thải nguy hại thay đổi.

 

05. Trình tự, thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Chủ nguồn thải lập 01 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và nộp trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.
– Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ.
– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

 

06. Quy trình thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
– Xác định nguồn, khối lượng chất thải nguy hại và các loại chất thải khác phát sinh trong quá trình sản xuất.
– Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho cơ sở.
– Trình nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

* Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
– 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

 

The bottom line for american beneficial site speakers is that unrepairable is nonstandard for now.