THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO DỰ ÁN NHÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG 
THÔNG TIN DỰ ÁN
Công trình: Tòa nhà dịch vụ công cộng và căn hộ để bán Hongkong Tower
Hạng mục: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt
Công suất: 338 m3/ngày. Đêm
Địa điểm: 243A La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
CHI TIẾT CÔNG VIỆC
1, Cung cấp vật tư, thiết bị,lắp đặt và chuyển giao hệ thống xử lý nước thải công suất 338 m3/ngày.đêm,
2, Tư vấn lập ĐTM/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết,
3, Tư vấn xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

An increase in cruise ships in the area threatens to cause pay someone to write my essay irreparable damage to the continent`s pristine environment.