Hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Những câu hỏi tìm hiểu về kế hoạch bảo vệ môi trường Từ ngày 1/1/2015, hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường sẽ được đổi tên thành kế hoạch bảo vệ môi trường, qua đó có nhiều khách hàng gọi điện về chúng tôi thắc mắc về sự thay đổi này. Để biết thêm về hồ sơ chúng tôi đã liệt kê ra một số câu hỏi được khá nhiều người quan tâm như sau: - Kế hoạch bảo vệ môi trường...
Read More