Archive for Category: Xu ly rac thai

  • Xử lý bụi

    Xử lý bụi Bụi là chất ô nhiễm không khí dạng hạt phổ biến nhất. Việc xử lý bụi có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình sản xuất của các nhà máy cũng như môi trường xung quanh.     Công ty Công nghệ và Môi trường EV cung cấp dịch vụ theo nhiều hình thức từ các dự án dạng chìa khóa trao tay đến cung cấp thiết bị đơn lẻ:  Tư vấn các dự án về hệ thống...
    Read More
  • Quy trình xử lí các loại rác thải y tế

    Rác thải y tế thuộc top chất thải có khả năng nguy hại đến sức khỏe con người cũng như môi trường sống tự nhiên cao nhất. Nếu như không có các biện pháp và quy trình xử lí rác thải y tế hợp lí, kịp thời như lò đốt rác, trạm quan trắc môi trường hay công nghệ xử lí và tái chế chất thải, rất có thể chúng là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm, đe dọa trực tiếp...
    Read More